Nemčina
v praxi

Vyučovanie
preklady
tlmočenie

Jazykové kurzy

  • začiatočníci aj pokročilí
  • deti, študenti, pracujúci v rôznych odvetviach priemyslu
  • príprava na získanie certifikátu "Deutsch für den Beruf" a certifikátu B2 - potrebného k uznaniu vzdelania v SRN (zdravotnícky personál)
  • rekvalifikačné kurzy hradené ÚPSVaR
  • možnosť štúdia v skupinách aj individuálne, intenzívne aj polointenzívne
  • možnosť výučby na vašom pracovisku, vo vašej firme, vo Vami zvolenom čase
  • preskúšanie Vašich jazykových znalostí podľa úrovní, ktoré zodpovedajú kritériám európskeho referenčného rámca, vydaného Radou Európy

Preklady

pracovné zmluvy
žiadosti
rodné listy
lekárske správy
životopisy
motivačné listy
odborné texty

Tlmočenie

obchodné rokovania
spoločenské akcie
zahraničné cesty

O mne

35 rokov som strávila za školskou katedrou, kde som pôsobila ako učiteľka nemeckého jazyka. Pretože svoje povolanie mám veľmi rada, hodiny v škole mi nestačili, tak som od roku 1994 začala pôsobiť ako lektorka nemeckého jazyka v Akadémii vzdelávania v Trebišove, kde som učila záujemcov o prácu v nemecky hovoriacich krajinách . Jednalo sa hlavne o zdravotné sestry a opatrovateľky, študentov, pripravujúcich sa na lepšie zvládnutie či už maturitných, alebo iných skúšok. Neskôr k týmto klientom pribúdali aj iné povolania, hlavne s technickým a remeselným zameraním, pretože Európa sa začala otvárať aj pre Slovákov a keď si chceli mladí ľudia nájsť prácu v zahraničí, znalosť cudzieho jazyka bola nevyhnutná.

Od roku 2010 pracujem ako lektorka nemeckého jazyka v jazykovej škole Lingua Plus a tak som sa dostala aj k firemným kurzom, kde vyučujem odbornú obchodnú a technickú nemčinu. Vzhľadom na to, že práca lektorky odbornej nemčiny ma značne zaujala a táto práca mi prináša osobnostný aj profesionálny rast, rozhodla som sa ukončiť prácu v školstve a venovať sa výlučne práci lektorky v jazykovej škole.

V roku 2017 som si otvorila vlastnú prax - nemeckú jazykovú školu NEPRAX, ( nemčina v praxi ), kde je vítaný každý, kto má záujem o štúdium nemeckého jazyka či už na všeobecnej, alebo odbornej úrovni. Naďalej spolupracujem s Jazykovou školou Lingua Plus, v ktorej pôsobím ako lektorka vo firmách Elekroconnect spol.s.r.o., Tatravagónka Poprad-prevádzkareň Trebišov a DM-Drogerie Market.


Anna Lešková - lektorka nemeckého jazyka

Anna Lešková
lektorka nemeckého jazyka
Vyučovacia hodina

Dĺžka vyučovacej
hodiny je 60 minút
Individualna hodina

Individuálna hodina
s jedným klientom: 10 €
Skupinove vyucovanie

Skupinové vyučovanie:
dvaja klienti: 11 €
Skupinove vyucovanie viac klientov

Skupinové vyučovanie:
traja, štyria klienti: 12 €
V prípade väčších skupiniek sa cena kurzovného stanoví podľa požiadaviek a nárokov klientov, či budú mať záujem o všeobecnú, alebo odbornú nemčinu.

Kontakt

Anna Lešková
Košická 39
075 01 Trebišov

e-mail: leskova@neprax.eu
tel. +421 904 823 354